Martin Sikkeland: Styreleder


Mads Fremstad: Sportslig ansvarlig


Oscar Erichsen: Økonomiansvarlig


Ane Larsen: Økonomiansvarlig 


Sandra Henden: IT-ansvarlig (kontingent, innmeldelse osv.)


Isabel Borgstrøm: Dugnadsansvarlig


Shkurta Olluri: Dugnadsansvarlig


Jeanne Sønderskov: Sosialansvarlig


Emilie Svennevik: Sekritariatsvaktansvarlig


Mats Kristoffersen: Varamedlem 

Powered by: Bloc