Martin Sikkeland: Styreleder


Emilie  Svennevik: Nestleder, arrangementansvarlig og sekritariatsvaktansvarlig


Oscar Erichsen: Sportslig ansvarlig


Marius Råd: Økonomiansvarlig


Mathias Fekete: Medlems- og IT-ansvarlig (kontingent, innmeldelse osv.)


Emilie Bakklund: Dugnadsansvarlig


Vilde Gran og Mia Østrem: Sosialansvarlig og sosiale medier


Mina Gjestvang: Dommerkontakt


Ane Larsen: Varamedlem