Ane Larsen: Styreleder - leder@handball.osi.no


Oscar Erichsen: Nestleder - nestleder@handball.osi.no

 

Marius Råd: Sportslig ansvarlig - sport@handball.osi.no


Elisabeth Bruce: Arrangementansvarlig og sekritariatsvaktansvarlig


Anders Gokstad: Økonomiansvarlig - okonomi@handball.osi.no


Mathias Fekete: Medlems- og IT-ansvarlig (kontingent, innmeldelse osv.)


Emilie Bakklund: Dugnadsansvarlig


Vilde Gran og Mia Østrem: Sosialansvarlig og sosiale medier


Sebastian Hytten: Dommerkontakt


Martin Sikkeland: Varamedlem