Dugnader

OSI håndball er en studentklubb som blir drevet av frivillighetsånden. Dette betyr, at det forventes at medlemmer er klar for at stille opp for klubben. En av de største inntjeningskildene til OSI håndball er dugnadsarbeidene. Her har hvert medlem 3 dugnad på en hel sesong. Hvis man ikke ønsker at jobbe, så har man mulighet for at betale seg ut. En kan selv velge om man bare vil betale seg ut av 1, 2 eller alle 3 dugnader i starten av sesongen. Det koster 600kr at betale seg ut av 1 dugnad. Når først man er satt opp på en dugnad er det eget ansvar at bytte den, hvis ikke du kan jobbe. Det er en god ide at begynne tidlig at prøve at få den byttet vekk, men pleier ikke at være nået problem. Er det helt krise, så gi beskjed til de dugnadsansvarlige (Isabel eller Shkurta) så fort som mulig. Hvis ikke man har nået at jobbe alle sine 3 dugnad etter sesongen er slutt vil man skulle betale. Det er derfor en god ide at prøve så fort som mulig at få undergjort dugnadene sine. Møter man ikke opp på en dugnad for man bot. Denne vil være på 1000kr pr. Dugnad. Der vil også gis bot hvis man møter for sent. Husk at det er klubben en representerer på dugnadsjobbene så fremvis den beste OSI-ånd når du er på dugnad. Vi pleier at få masse ros for OSI-folk der virkelig tar tak og det håber vi blir ved. 
Sekretariat

Ut over dugnad skal man også sitte ved sekretariatet. Her skal man enten styre LIVE-oppdateringen, poengtavlen eller være sekretariat. Her har en 2-3 vakter i løpet av en sesong. Her gjelder det samme, at hvis ikke man kan på den vakt man er satt opp på, så er det eget ansvar at få den byttet. Det forventes også at hvis det plutselig mangler en til at sitte ved sekretariatet så melder folk seg. Det gir gode plusspoeng i boken, og vil huskes ;) 


Link til sekretariatsvakter: 

https://docs.google.com/spread...