Mobbing

Postet av Brusand Idrettslag den 4. Jul 2023

MOBBEPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2023

 NORGES IDRETTSFORBUND SKRIVER OM MOBBING:

«Dessverre er mobbing og trakassering i idretten mye vanligere enn vi tror. Norges idrettsforbund har laget noen enkle råd til trenere og ledere på hvordan man best tar tak i mobbing og trakassering.

Idretten speiler samfunnet på godt og vondt. Det betyr at utfordringene i samfunnet også finnes i idretten.

Ved at trenere og ledere tar opp disse utfordringene bidrar vi til at idretten blir et tryggere sted å være. Vi må sørge for at idretten blir et sted hvor alle tør å si ifra når man ser eller opplever negative hendelser, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund

Øvregård sier at hver gang noen opplever mobbing og trakassering i idretten så bryter det med norsk idretts visjon om å skape Idrettsglede for alle.
 - Norsk idrett skal ha nulltoleranse for slik oppførsel. Nulltoleranse betyr at slike handlinger alltid skal få en reaksjon. Denne reaksjonen skal motvirke at det gjentar seg, og gjøre det lettere for den som har blitt utsatt å fortsette i sitt idrettsmiljø, sier Øvregård.

Han forteller at mobbing kan foregå på mange ulike måter. Mobbing kan være fysisk, verbal, psykisk eller digital. Digital mobbing kan for eksempel være krenkende eller truende tekstmeldinger, kommentarer på internett og sosiale medier, spredning av private eller intime bilder.
 - Mobbing er negative handlinger som blir gjentatt og foregår over tid, men det er også viktig at det reageres på enkeltstående handlinger som trakassering og diskriminering.
 
Diskriminering
 - Om noen kommer med negative kommentarer om hudfargen din, hvor foreldrene dine kommer fra, at du er homofil, lesbisk eller bifil, eller om en funksjonshemning du har, så er det diskriminering. Da må du si ifra til noen som har ansvar i idrettslaget ditt, både for din egen del og for at andre ikke skal bli utsatt for det samme som du blir, forteller Øvregård, som sier at alle også har et ansvar for å si ifra hvis du hører eller ser at andre blir utsatt for diskriminering. 

Dersom du trenger hjelp til slike saker bør du kontakte idrettskretsen eller Norges idrettsforbund sentralt. 

 Idrettsforbundets enkle råd til trenere, ledere og utøvere i idretten:

 • Mobbing kan skje over alt, også i ditt idrettslag, også når du ikke legger merke til det.
 • Når du ser eller får vite om mobbing skal du reagere.
 • Du kan ikke være nøytral til mobbing. Om du ikke reagerer når du ser det så bidrar du til mobbingen.
 • Si tydelig ifra til utøverne dine at mobbing ikke er akseptert i idretten.
 • Utøverne dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener/leder.
 • Diskuter med de andre trenerne og lederne i laget hvordan de kan forebygge mobbing.

Idrettsforbundet har også noen råd til hvordan en skal ta tak i en mobbesituasjon:

 • Ta tak i mobbesituasjonen med en gang du blir oppmerksom på den!
 • Snakk med den som blir plaget, skaff deg informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet som oftest underdriver.
 • Dersom mobbingen skjer barn – snakk med foreldrene til den som blir plaget.
 • Snakk med den som mobber. Er det flere som mobber, snakk med dem én om gangen. Si ifra at mobbing er uakseptabel og må opphøre straks. Si ifra at du kommer til å ta en ny prat med dem om 2-4 uker slik at du er tydelig på at dette blir fulgt opp fra din side.
 • Følg opp saken helt til mobbingen opphører helt.
 • Søk om råd og hjelp dersom du trenger det. Snakk gjerne med lærere eller rektor på skolen som elevene går på.
 • Søk også hjelp i slike saker hos din idrettskrets eller Norges idrettsforbund.

VI I BRUSAND IDRETTSLAG ØNSKE I TILLEG TIL Å FOKUSERE PÅ:

 • Ved oppstart av sesong har alle lag foreldremøte der de opplyser om
  • hvordan de ønsker å ha det på laget 
  • hvordan enn sammen skal ta fatt på eventuelle utfordringer
  • blir enige om konsekvenser
 • trening er en mobilfri sone (er mobilen med så skal den ikke benyttes i treningstiden)
 • Trenere trenger informasjon dersom barn har utfordringer/diagnoser som gjør at det må tas behov
 • Dersom det er utfordringer vil vi ta kontakt og be foreldre være tilgjengelige
 • Forventningsdokument
 • Styrke samholdet i laget gjennom for eksempel å samles i ring når enn snakker, i drikkepausene etc. 
 • Kick off 
 • Samarbeid på tvers av gruppene (fotball og handball sesongen overlapper kan vi da tenke fellestrening i en overgang og turn og balanse vil utvikle både fotball og håndballspilleren og motsatt).
 • Sosiale kvelder med forskjellig innhold for å samles utenom idretten og på tvers av vennskap. 

Viktig å ikke være naiv

Ikke overse.

Ikke lukk øynene.

Vær tydelig på hvordan vi ønsker og ha det og start fra dag 1!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.